Từ ngày 22/10, người mua xe ô tô, xe máy cần biết mức lệ phí đăng ký và cấp biển số xe lần đầu

CEO ANH JIMMY
Thông tư 60/2023 có hiệu lực từ ngày 22-10-2023. Theo thông tư này, người mua xe ô tô, xe máy cần lưu ý mức lệ phí đăng ký và cấp biển số xe lần đầu....

Thông tư 60/2023 có hiệu lực từ ngày 22-10-2023. Theo thông tư này, người mua xe ô tô, xe máy cần lưu ý mức lệ phí đăng ký và cấp biển số xe lần đầu. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về thông tư này.

Mức lệ phí đăng ký và cấp biển số xe ô tô

Theo Thông tư 60, xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm cả xe con pick-up, sẽ chịu mức lệ phí cố định là 20 triệu đồng/lần ở Hà Nội và TP HCM. Trước đây, mức phí chỉ là 500,000 đồng/lần đối với khu vực I là Hà Nội và TP HCM. Đối với khu vực II (gồm TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã), mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe là 1 triệu đồng/lần/xe. Còn tại khu vực III (các địa phương còn lại), mức phí là 200,000 đồng/lần/xe cho lần đăng ký cấp mới. Cả khu vực II và III mức lệ phí đều không có thay đổi so với quy định hiện hành.

Xe ô tô Ảnh minh họa: Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe.

Mức lệ phí đăng ký và cấp biển số xe máy

Đối với xe máy, mức lệ phí đăng ký và cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tính theo giá trị xe và khu vực. Cụ thể, xe máy có giá trị trên 40 triệu đồng, mức lệ phí được quy định cứng là 4 triệu đồng ở khu vực I. Trong khi đó, khu vực II giữ nguyên mức lệ phí là 800,000 đồng/lần/xe và khu vực III có mức lệ phí là 150,000 đồng/lần/xe.

Đối với xe máy có giá trị từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng, mức lệ phí sẽ là 2 triệu đồng/lần/xe ở khu vực I. Khu vực II giữ nguyên mức lệ phí là 400,000 đồng/lần/xe và khu vực III có mức lệ phí là 150,000 đồng/lần/xe.

Với xe máy có giá trị từ 15 triệu đồng trở xuống, mức thu lệ phí tại khu vực I là 1 triệu đồng/lần xe. Khu vực II giữ nguyên mức lệ phí là 200,000 đồng/lần/xe và khu vực III có mức lệ phí là 150,000 đồng/lần/xe.

Tổ chức và cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Điểm đáng chú ý

Đối với trường hợp cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe ô tô trúng đấu giá cho xe mới, tổ chức và cá nhân trúng đấu giá sẽ nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí tại khu vực tương ứng. Đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực I áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực I, trong khi đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực II và khu vực III áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực II.

Trị giá xe mô tô sẽ là căn cứ để áp dụng mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông, với giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Đây là những điều cập nhật về mức lệ phí đăng ký và cấp biển số xe ô tô, xe máy mà người mua cần biết từ ngày 22/10. Hãy lưu ý và chuẩn bị tài chính phù hợp để đảm bảo quyền lợi của mình khi mua xe.

1