Điều khoản sử dụng

 

Chào mừng quý khách đến với trang web toyota.edu.vn. Trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản sau đây:

  1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, quý khách đồng ý tuân thủ và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi khuyến cáo ngừng ngay lập tức việc sử dụng trang web.

  2. Quyền Lợi và Trách Nhiệm: Quý khách chịu trách nhiệm đầy đủ về việc duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân và tài khoản của mình. Mọi hoạt động sử dụng trang web từ tài khoản của quý khách đều được xem xét là hoạt động của chính quý khách.

  3. Sử Dụng Thông Tin: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp dịch vụ, cải thiện trải nghiệm người dùng và theo dõi hoạt động trang web. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của quý khách với bên thứ ba mà không có sự đồng ý.

  4. Quyền Tác Giả: Mọi nội dung trên trang web này, trừ khi có ghi chú khác, đều là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ theo quy định về quyền tác giả. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung mà không có sự cho phép của chúng tôi là vi phạm pháp luật.

  5. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật bất kỳ điều khoản nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thay đổi có nghĩa là quý khách chấp nhận các điều khoản mới.

Trang web của chúng tôi tuân theo các quy định và luật lệ hiện hành. Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin ở phần "Liên Hệ."

Cám ơn quý khách đã sử dụng trang web của chúng tôi.