Chính sách bảo mật

 

Chào mừng quý khách đến với trang web toyota.edu.vn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách và duy trì một môi trường an toàn khi quý khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là chi tiết về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi:

  1. Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ quý khách khi quý khách đăng ký tài khoản, điền các biểu mẫu trên trang web hoặc tương tác với các dịch vụ khác của chúng tôi. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin khác liên quan.

  2. Sử Dụng Thông Tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn đặt hàng, cung cấp thông tin cập nhật và liên lạc với quý khách. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của quý khách với bên thứ ba mà không có sự đồng ý.

  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách. Dữ liệu được lưu trữ an toàn và chỉ được truy cập bởi những người có quyền truy cập.

  4. Cookie và Công Cụ Theo Dõi: Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công cụ theo dõi để thu thập thông tin về cách quý khách tương tác với trang web. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa dịch vụ.

  5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài: Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web này.

  6. Thay Đổi Chính Sách: Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web và có hiệu lực ngay lập tức. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau thay đổi có nghĩa là quý khách chấp nhận các điều khoản mới.

Quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính Sách Bảo Mật, vui lòng liên hệ theo thông tin ở phần "Liên Hệ."

Cám ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.