Xem thêm

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 01/2024

CEO ANH JIMMY
Xe tải gắn cẩu là loại xe chuyên dụng được sử dụng để cẩu hoặc nâng các loại hàng hoá lên xe tải. Việc sử dụng xe tải gắn cẩu giúp tăng năng suất lao...

Xe tải gắn cẩu là loại xe chuyên dụng được sử dụng để cẩu hoặc nâng các loại hàng hoá lên xe tải. Việc sử dụng xe tải gắn cẩu giúp tăng năng suất lao động và hỗ trợ con người hiệu quả. Phương tiện này sẽ giúp bốc dỡ hàng hoá nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sức nâng xe tải gắn cẩu có thể nâng tối đa lên đến hàng nghìn tấn.

Giá xe tải gắn cẩu Hino

 • Xe tải Hino 3t5 gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc - XZU730L: 1.161.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 1t2 XZU650 gắn cẩu Unic 3 tấn URV293: 1.021.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 1t2 XZU650 gắn cẩu Unic 2 tấn 3 khúc URV233: 991.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2 tấn gắn cẩu Unic URV346: 1.191.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t8 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.186.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t2 gắn cẩu Tadano TM-ZE305MH: 1.151.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2 tấn gắn cẩu Unic URV345: 1.166.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 3 tấn gắn cẩu Unic URV343: 1.126.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t6 gắn cẩu Fassi 4 tấn 4 khúc: 1.071.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t9 gắn cẩu Unic URV344: 1.136.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU720L 2t5 gắn cẩu Unic 3 tấn 5 khúc: 1.193.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU730L 3t5 gắn cẩu Unic URV345: 1.276.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino XZU730L 3t4 gắn cẩu Unic 3 tấn 3 khúc: 1.216.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino XZU730L 3t3 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.261.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 6 tấn gắn cẩu Unic 3 tấn - FC9JLTA: 1.386.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino 6 tấn gắn cẩu 3 tấn 6 khúc - FC9JLTA: 1.171.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FC 6 tấn gắn cẩu Unic 5 tấn 5 khúc URV550: 1.281.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FC 6 tấn gắn cẩu gấp 3 tấn Hyva HB70E4: 2.051.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4 tấn gắn cẩu Sangdo 5 tấn 4 khúc: 1.461.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t1 gắn cẩu Unic URV345: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t5 gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t3 gắn cẩu Tadano TM-ZE305MH: 1.446.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t4 gắn cẩu Unic URV545: 1.496.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t7 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.396.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t6 gắn cẩu HKTC HLC-5014M: 1.466.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t2 gắn cẩu Tadano TM-ZE306HRS: 1.481.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 3t45 gắn cẩu Unic URV544: 1.581.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FC9JLTA 4t9 gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JLTC 5.3 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JLTC 5.2 tấn gắn cẩu Unic URV345: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JLTC 5.6 tấn gắn cẩu Unic URV343: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JNTC 4.9 tấn gắn cẩu Unic URV346: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FC9JNTC 4.6 tấn gắn cẩu Unic URV343: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 6t8 gắn cẩu Unic URV555: 2.076.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 6t4 gắn cẩu Tadano TM-ZE555MH: 1.946.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 5t5 gắn cẩu HKTC HLC-7016S: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 5t4 gắn cẩu Soosan SCS506: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 5t7 gắn cẩu Unic URV546: 1.984.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JT7A 6t gắn cẩu Tadano TM-ZE555MH: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 6t5 gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JP7A 7t5 gắn cẩu Tadano TM-ZE304MH: 1.849.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JP7A 6 tấn gắn cẩu Unic URV547: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JP7A 6t7 gắn cẩu Unic URV635: giá liên hệ
 • Xe Hino FG8JP7A 6t7 gắn cẩu HKTC HLC-5014M: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSL 6t5 gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FG8JPSB 6t5 gắn cẩu Soosan scs524: 1.896.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSB 7 tấn gắn cẩu HKTC HLC-5014M: giá liên hệ
 • Xe cẩu hino FG8JPSN 8t2 gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JP7A 6t7 gắn cẩu Tadano TM-ZT504H: 1.951.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hino FG8JPSB 7t2 gắn cẩu Unic URV504: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JT7A 6t6 gắn cẩu ATOM514: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JPSU 5t9 gắn cẩu Unic URV555: 2.086.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hino FL8JT7A 3 chân 13 tấn gắn cẩu Soosan SCS524: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JW7A 14 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JT7A 13 tấn gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSL 3 chân 12 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZT825: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JT7A 13 tấn gắn cẩu Unic URV504: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JW7A 3 chân 13 tấn gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSL 13 tấn gắn cẩu Sangdo SCS514ML: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JW7A 3 chân 14 tấn gắn cẩu Tadano TM-ZT505H: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSA 3 chân 14 tấn gắn cẩu Palfinger PK11002B: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSA 3 chân 14 tấn gắn cẩu Unic URV555: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSA 14t5 gắn cẩu Tadano TM-ZE303MH: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JTSG 3 chân 14 tấn gắn cẩu Unic URV554: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSG 15 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ
 • Xe tải cẩu Hino FL8JTSL 3 chân 11 tấn gắn cẩu Soosan SCS746L: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JW7A 12 tấn gắn cẩu Soosan 7 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải cẩu Hino FL8JW7A 13 tấn gắn cẩu Kanglim KS1056TS: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSL 3 chân 11 tấn gắn cẩu CSS106 7 tấn 6 khúc: giá liên hệ
 • Xe tải Hino FL8JT7A 11t5 3 chân gắn cẩu ATOM736: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FL8JTSA 12 tấn gắn cẩu Unic URV805: giá liên hệ
 • Xe cẩu Hino FG8JT7A 7 tấn gắn cẩu Unic URV344: giá liên hệ

Bảng Giá Xe Tải Gắn Cẩu Tự Hành Cập Nhật Tháng 01/2024

Xe tải Hino là thương hiệu rất được ưa chuộng để gắn cẩu. Có nhiều loại xe tải Hino với các tải trọng khác nhau như xe cẩu Hino 3t5, xe cẩu Hino 5 tấn, xe cẩu Hino 7 tấn, xe cẩu Hino 8 tấn, xe cẩu Hino 15 tấn. Cẩu được sử dụng thuộc các thương hiệu nổi tiếng như: xe tải Hino gắn cẩu Unic, xe tải Hino gắn cẩu Soosan, xe tải Hino gắn cẩu Kanglim, xe tải Hino gắn cẩu Dongyang, xe tải Hino gắn cẩu Tadano, xe tải Hino gắn cẩu Palfinger, xe tải Hino gắn cẩu Atom.

Xe tải Hino gắn cẩu được lắp đặt trên dây chuyền công nghệ cao và hiện đại. Xe sử dụng bền bỉ theo thời gian và có khả năng hoạt động mạnh mẽ trên mọi cung đường. Giá xe tải cẩu Hino rất phải chăng và phù hợp. Phụ tùng xe dễ dàng thay thế khi hỏng hóc hoặc gặp sự cố. Xe được cung cấp chính hãng tại đại lý Thế Giới Xe Tải.

Giá xe tải gắn cẩu Hyundai

 • Xe tải Hyundai 7 tấn HD120SL gắn cẩu Unic 3 tấn 4 khúc URV340: 1.339.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 12 tấn HD210 gắn cẩu Kanglim 5 tấn KS1056T: 1.996.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 14 tấn gắn cẩu Kanglim 12 tấn 5 khúc: 3.391.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 14 tấn gắn cẩu Palfinger 13 tấn 5 khúc: 3.691.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 15 tấn gắn cẩu Kanglim 10 tấn 5 khúc: 3.341.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 5 chân 14 tấn gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 khúc: 3.481.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 14 tấn 5 chân gắn cẩu Soosan SCS1015L: 3.536.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 14 tấn 5 chân gắn cẩu Dongyang 10 tấn 5 khúc: 3.431.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân gắn cẩu HKTC HLC10015S: 3.516.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân 17 tấn gắn cẩu Unic URV554: 2.911.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân 16 tấn gắn cẩu Unic URV805: 2.331.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 16 tấn 5 chân gắn cẩu Dongyang 6 tấn 7 khúc: 3.161.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 5 chân 17 tấn gắn cẩu Dongyang 7 tấn 6 khúc: 3.181.00.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 4 chân 12 tấn gắn cẩu HKTC HLC-10015S: 2.376.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 11 tấn 4 chân gắn cẩu Kanglim KS2056: 3.551.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 4 chân 15 tấn gắn cẩu Ferrari 8 tấn 4 khúc: 3.191.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 12 tấn gắn cẩu Dongyang SS2725LB: 3.191.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 4 chân 11 tấn gắn cẩu Soosan SCS1015LS: 3.596.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 12 tấn HD320 gắn cẩu ATOM 12 tấn 5 khúc: 3.499.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 11 tấn HD320 gắn cẩu CSS300 12 tấn 4 khúc: 3.471.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 8 tấn gắn cẩu Soosan SCS1015LS 10 tấn 5 khúc: 3.481.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 10 tấn gắn cẩu Soosan 10 tấn 5 khúc: 3.481.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 11 tấn gắn cẩu ATOM 1205: 3.476.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 13 tấn gắn cẩu Dongyang SS2037 8 tấn: 3.171.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 14 tấn gắn cẩu Kanglim KS2056H 7 tấn 6 khúc: 3.161.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 11 tấn gắn cẩu ATOM 14 tấn 5 khúc: 3.551.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 4 chân 16 tấn gắn cẩu Unic URV554: 2.951.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD250 12 tấn gắn cẩu Unic urv553: 2.681.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD250 11 tấn gắn cẩu Dongyang SS1406 6 tấn 6 khúc: 2.631.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD250 12 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 3 khúc: 2.501.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 13 tấn gắn cẩu Tadano 3 tấn 3 khúc: 1.881.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 12 tấn gắn cẩu Unic URV504: 2.011.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 11t5 3 chân gắn cẩu Unic URV545: 2.036.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai 3 chân HD210 11 tấn gắn cẩu Unic 4 tấn 6 khúc: 2.051.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 12 tấn gắn cẩu HKTC HLC-3014M 3 tấn 4 khúc: 1.861.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 13 tấn gắn cẩu Unic URV344: 1.901.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 3 chân 12 tấn gắn cẩu Unic URV554 5 tấn 4 khúc: 2.026.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 3 chân 11t5 gắn cẩu Unic URV555: 2.046.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 3 chân 12 tấn gắn cẩu Tadano 5 tấn 4 khúc: 2.011.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 10 tấn gắn cẩu Unic URV805 8 tấn 5 khúc: 2.281.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 10 tấn gắn cẩu Palfinger 7 tấn 3 khúc: 2.161.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai 3 chân HD210 11 tấn gắn cẩu dongyang 6 tấn 6 khúc: 2.151.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD72 2 tấn gắn cẩu Unic URV344 3 tấn 4 khúc: 1.071.000.000 VNĐ

Xe tải Hyundai được biết đến với các model như HD120SL, HD210, HD320, và HD72. Có nhiều tải trọng khác nhau trong dòng xe này như 7 tấn, 12 tấn, 14 tấn và 15 tấn. Loại cẩu được sử dụng thuộc các thương hiệu nổi tiếng như: Kanglim, Palfinger, Dongyang, ATOM, Soosan, và Tadano.

Xe tải gắn cẩu Hyundai được lắp đặt trên dây chuyền công nghệ cao và hiện đại. Xe có độ bền cao và khả năng hoạt động mạnh mẽ trên mọi cung đường. Giá xe tải cẩu Hyundai rất hợp lý và phù hợp với nhiều nhu cầu. Phụ tùng xe dễ dàng thay thế khi cần thiết và được cung cấp chính hãng tại đại lý Thế Giới Xe Tải.

Lưu ý: Giá xe có thể thay đổi theo thị trường và thời gian cụ thể. Vui lòng liên hệ đại lý Thế Giới Xe Tải để biết thông tin chi tiết và cập nhật mới nhất.

1