Số tam giác: Những bước đi qua thế kỷ

CEO ANH JIMMY
Hình ảnh minh họa cho sáu số tam giác đầu tiên Bạn có biết về số tam giác không? Số tam giác là số tự nhiên có giá trị bằng tổng các số điểm chấm...

Sáu số tam giác đầu tiên Hình ảnh minh họa cho sáu số tam giác đầu tiên

Bạn có biết về số tam giác không? Số tam giác là số tự nhiên có giá trị bằng tổng các số điểm chấm xuất hiện trong một tam giác đều được sắp xếp bởi các điểm tương tự hình bên. Số tam giác thứ n có giá trị bằng tổng các số tự nhiên từ 1 tới n.

Ví dụ, số tam giác thứ 6 bằng 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21. Số tam giác thứ 6 là một số tam giác của sự ghép cặp được lựa chọn từ 7 đối tượng.

Quan hệ với các số hình học khác

Số tam giác có rất nhiều quan hệ với các loại số hình học khác. Một quan hệ đơn giản nhất là tổng của 2 số tam giác liên tiếp là một số chính phương.

Công thức: Số tam giác thứ n + số tam giác thứ n - 1 = n^2

Ví dụ: Số tam giác thứ 6 (number 6) - số tam giác thứ 5 (number 5) = 36 - 15 = 21. Số 21 là một số tam giác thứ 5.

Những đặc tính khác

Số tam giác là một bậc cơ sở cơ bản nhất của Công thức Faulhaber. Mọi số hoàn thiện chẵn đều là số tam giác. Mọi số hoàn thiện đã biết đều là số tam giác. Một ví dụ điển hình là số tam giác thứ 6 (number 6) là 28 và số tam giác thứ 5 (number 5) là 15. Số lục giác thứ 6 trừ số thất giác thứ 6 cũng sẽ là một số tam giác thứ 5.

Có rất nhiều đặc tính khác về số tam giác, và chúng có ảnh hưởng lớn tới nhiều lĩnh vực khác nhau trong toán học. Như vậy, chúng ta đã đi qua những thứ thú vị về số tam giác. Hy vọng bạn thấy bài viết này có ích và thú vị.

1