Xem thêm

Giáo sư Vũ Hà Văn: "Xác suất thống kê là nền tảng của khoa học dữ liệu"

CEO ANH JIMMY
Bất ngờ khi được công nhận ở một lĩnh vực mới Chúc mừng giáo sư Vũ Hà Văn đã được bầu chọn là Hội viên danh dự của hiệp hội Toán thống kê năm 2020....

Bất ngờ khi được công nhận ở một lĩnh vực mới

  • Chúc mừng giáo sư Vũ Hà Văn đã được bầu chọn là Hội viên danh dự của hiệp hội Toán thống kê năm 2020. Điều này thực sự là một tin vui đối với cộng đồng khoa học của Việt Nam, đặc biệt là trong thời gian gần đây, khi vai trò của thống kê và xác suất trở nên vô cùng quan trọng với các ứng dụng về dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo...

  • Đối với giáo sư Vũ Hà Văn, đây là một niềm vui lớn kèm theo sự bất ngờ. Tuy lý lịch khoa học của ông không phải là người được đào tạo bài bản về xác suất thống kê, nhưng ông đã nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực này trong một thời gian dài. Niềm vui này mang lại cho ông sự tự tin và khích lệ trong cuộc sống.

Xác suất thống kê: Nền tảng quan trọng nhất của khoa học dữ liệu

  • Xác suất thống kê không chỉ có vẻ đẹp toán học mà còn mang ý nghĩa thực sự trong cuộc sống. Đó là một trong những môn học quan trọng nhất trong tương lai và là nền tảng của khoa học dữ liệu. Xác suất thống kê dạy chúng ta cách tư duy đúng đắn và mạch lạc nhất trên dữ liệu và hiện tượng quan sát được trong cuộc sống hàng ngày.

Giáo sư Vũ Hà Văn: “Xác suất thống kê là nền tảng của khoa học dữ liệu” - 1 Giáo sư Vũ Hà Văn muốn thay đổi quan niệm về đào tạo xác suất thống kê tại Việt Nam

Thống kê: Ngành khoa học có ứng dụng rộng nhất

  • Tại Việt Nam, học sinh tuy có kiến thức toán học tốt nhưng ít quan tâm đến thống kê. Tư duy thống kê và cơ sở dữ liệu đáng tin cậy còn chưa được phát triển mạnh mẽ.

  • Thống kê là một trong những ngành khoa học có ứng dụng rộng nhất hiện nay, đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu định lượng. Các ứng dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đem lại nhiều phát minh mới. Thống kê trong nghiên cứu về gen giúp khám phá kiến thức mới về di truyền. Trong y học, thống kê giúp phát hiện những liên quan bất ngờ giữa bệnh và thuốc. Còn trong kinh tế, thống kê phát hiện những quy luật mới về tiêu dùng. Tư duy thống kê là điều cần trang bị cho toàn xã hội, giúp mọi người đánh giá khoa học về các sự kiện xảy ra quanh mình.

Vai trò của VinBDI trong đào tạo và ứng dụng xác suất thống kê

  • VinBDI cùng với các đơn vị đào tạo hàng đầu Việt Nam như ĐH Bách Khoa Hà Nội và Viện Toán học đã phát triển chương trình đào tạo sau đại học cho các ngành liên quan đến khoa học dữ liệu. Sinh viên và nghiên cứu sinh nhận được học bổng và có cơ hội tham gia vào các dự án nghiên cứu.

  • Ngoài ra, VinBDI cũng triển khai các dự án xây dựng và ứng dụng các cơ sở dữ liệu lớn nhằm phục vụ cho xã hội. Ví dụ, dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán bệnh qua hình ảnh sẽ giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

  • VinBDI cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu gen của người Việt, đồng thời phát triển nhiều dự án y học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực khác. Mục tiêu của VinBDI là thay đổi quan điểm về đào tạo xác suất thống kê tại Việt Nam và đưa các ứng dụng xác suất thống kê vào cuộc sống.

Kết luận

Chúc mừng giáo sư Vũ Hà Văn đã được công nhận và trở thành Hội viên danh dự của hiệp hội Toán thống kê năm 2020. Xác suất thống kê là nền tảng quan trọng nhất của khoa học dữ liệu và có vai trò rất lớn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, y học và kinh tế. VinBDI đang đóng góp quan trọng trong việc đào tạo và ứng dụng xác suất thống kê tại Việt Nam, tạo ra những sản phẩm và dự án có ứng dụng thực tế rộng rãi. Chúng ta hy vọng rằng sự phát triển của xác suất thống kê sẽ góp phần nâng cao nền khoa học của Việt Nam và mang lại nhiều thành công trong tương lai.

1